Авторське право и медіа право

У процесі комерційної діяльності постійно знаходить своє вираження нових творів у галузі науки, літератури, мистецтва, які є об’єктом права інтелектуальної власності.

Существующая практика свідчить про численні посягання на майнових та немайнові права авторів, на об’єкти інтелектуальної власності у формі незаконного захоплення авторства на чужі твори.

А тому об’єкти права інтелектуальної власності потребують у відповідній правовій захисті.

Для реалізації та захисту Ваших прав на об’єкт інтелектуальної власності Адвокатська компанія «пропонує наступний перелік юридичних послуг:

• Документальне оформлення та захист прав на комерційне тайну;
• Представлення інтересів власника об’єкта інтелектуальної власності в державних органах, інших установах, організаціях;
• розробка проектів договорів про передачу авторських прав, ліцензійних договорів на виключне та невиключне використання об’єктів права інтелектуальної власності та інших процесуальних документів;
• Осуществление судебной защиты прав интеллектуальной власности;
• патентирование винаходів, корисних моделей, промислових зразків;
• Реєстрація авторських прав та суміжних прав на твори (художні, літературні, аудіовізуальні, та інші).
• Складання та розробка ліцензійних договорів, договорів про передачу прав на об’єкт інтелектуальної власності, договорах комерційної концесії (франчайзингу);
• Реєстрація торгових марок.